วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญฟังธรรมเทศนา โดย พระครูวินัยธร พระมหาทรงศักดิ์ วิโนทโก (หลวงพ่อเอี้ยน)ขอเชิญฟังธรรมเทศนา 
โดย พระครูวินัยธร พระมหาทรงศักดิ์  วิโนทโก (หลวงพ่อเอี้ยน) สำนักวิปัสสนารังสันติบรรพต จ.พัทลุง
ณ หอประชุมสาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม) วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
สนใจลงทะเบียนที่ Facebook ชมรมรักษ์ศีล หรือ rucksinn@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: